Facebook Twitter LinkedIn Google Plus

Внедряване

Първоначална конфигурация "Jumpstart SugarCRM"
Услугата е предназначена за всяка организация, която желае  да съкрати времето за първоначална настройка на SugarCRM и започне раб...
Обадете се за цена
Консултации
"SugarCRM ли е правилното решение за нашата организация?" е стратегически въпрос, на който понякога  е трудно да се отговори. Причин...
Обадете се за цена
Професионални услуги
За да се превърне продуктът SugarCRM в "бизнес решение" , той трябва да бъде конфигуриран и адаптиран индивидуално за всяка организаци...
Обадете се за цена
Справки и анализи
Системите от справки и анализи имат за цел да превърнат събираните от софтуерните приложения данни в информация. Защо е необходи...
Обадете се за цена
Импорт и синхронизация на данни
Услугата е предназначена за организации, които: Имат бизнес процеси, които изискват използването на данни от други информаци...
Обадете се за цена