Facebook Twitter LinkedIn Google Plus

Поддръжка

Пакетна поддръжка на SugarCRM
Услугата има за цел да гарантира, че след внедряването на SugarCRM, системата ще работи безпроблемно и ще се развива заедно с бизнеса ...
Обадете се за цена
Абонаментна поддръжка на SugarCRM
В процеса на поддръжка на SugarCRM системи, организациите имат нужда от партньор, на който имат доверие и който е в състояние да разре...
Обадете се за цена