Facebook Twitter LinkedIn Google Plus

Лицензи

Sugar Professional
Sugar Professional опростява процесите във вашата организация, като улеснява маркетинга, автоматизира продажбите, координира „екипната ...
Обадете се за цена
Sugar Corporate
Sugar Corporate опростява процесите във вашата организация, като улеснява маркетинга, автоматизира продажбите, координира „екипната р...
Обадете се за цена
Sugar Enterprise
Sugar Еnterprise изборът на големите компании. Предоставя пълна функционалност, като съчетава водещите характеристики на CRM системат...
Обадете се за цена
Sugar Ultimate
Sugar Ultimate - максималният пакет функционалности за най-взискателните клиенти. Съчетава пълна функционалност и водещите характер...
Обадете се за цена