Facebook Twitter LinkedIn Google Plus

Обучение

Първи стъпки с SugarCRM
Въвеждащо обучение в SugarCRM За кого е предназначено? За всеки потребител, желаещ да използва SugarCRM за автоматизиране и управлен...
288,00 лв. 230,00 лв.
с включен ДДС
Управление на маркетингови кампании с SugarCRM
Как се създават и управляват маркетингови кампании с SugarCRM? За кого е предназначено? За всеки, който желае да разбере процеса н...
384,00 лв.
с включен ДДС
Управление на търговския процес в SugarCRM І ниво
Обучението съдържа лекции и практически обучения, изцяло фокусирани над конкретните функционалности на SugarCRM, свързани с процеса...
384,00 лв.
с включен ДДС
Управление на търговския процес в SugarCRM ІІ ниво
Мениджърски поглед върху управлението на търговския процес. За кого е предназначено? Обучението съдържа по-обширни теми, свъ...
420,00 лв.
с включен ДДС
Изготвяне на справки с SugarCRM
Обучението има за цел да представи възможностите за създаване на справки и отчети в SugarCRM. За кого е предназначено? За всички п...
384,00 лв.
с включен ДДС
Администрация на SugarCRM І ниво
Първо ниво има за цел да да представи основните настройки, свързани с администриране на SugarCRM. Обучението има за цел да представи в...
420,00 лв.
с включен ДДС
Администрация на SugarCRM ІІ ниво
Обучението обхваща по-обширни теми, свързани с администриране на SugarCRM и има за цел да представи възможностите за създаване и доба...
540,00 лв.
с включен ДДС