Facebook Twitter LinkedIn Google Plus

Sugar на български

Български превод на SugarCRM
Български превод на SugarCRM е пакет от файлове с превод на цялата система на български език. Предлага се за свободната версия SugarCRM CE ...
29,90 лв.
с включен ДДС
Ръководство за работа с SugarCRM
Ръководството има за цел да запознае потребителите със системата  за управление на взаимоотношенията с клиенти SugarCRM и да им по...
42,00 лв.
с включен ДДС