Защита на личните данни

Защита и конфиденциалност на личните данни

Бизлинк ООД чрез Магазина shop.bizlink.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване електронната форма за регистрация и/или заявка за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на „Общите условия“, Бизлинк ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора за покупко-продажба.

Бизлинк ООД, чрез Магазина има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: shop@bizlink.bg

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Бизлинк ООД чрез shop.bizlnik.bg

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, правилата на морала и добрите нрави.
 

Разкриване на информация

Бизлинк ООД, чрез настоящия онлайн Магазин се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: